Wiedza, a edukacja autorytatywna

Wiedza, a edukacja autorytatywna.

Kilka lat temu, opisałem wam dość szeroko proces manipulacji człowiekiem, za pomocą zafałszowanej edukacji:

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/13/manipulacja-procesem-nauki/

Człowiek, jako hybryda, twór genialnej istoty zwanej bogiem, posiada trzy mózgi : mózg gadzi, mózg ssaka i mózg wyższy.

Większość ludzi, osadza swój tok myślenia na instynkcie (mózg gadzi (instynkt) i mózg ssaka (emocje)), pomijając w procesie myślowym logikę, oto dlaczego żyjemy w społeczeństwie hierarchicznym osadzonym na schemacie niewolniczym … 

I takich ludzi, włącza się do gry opartej na sztucznej wolności, grze tytułów i stanowisk …

Wszystkie formy manipulacji przechodzą przez gadzi i ssaczy mózg wywołując : strach, emocje, podniecenie, terytorialność, pociąg do walki, psychopatyczną agresje, kontrolowany głód, dążący do depopulacji … 

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/06/17/utopijny-socjalizm-czyli-jak-funkcjonuje-wymyslony-swiat-hierarchii-%EF%BB%BF/

Wiedza, oparta na mózgu wyższym i duchowości doświadczeń między wymiarowych, dostarczanych przez szyszynkę, będzie odpowiedzialna w najbliższych tysiącleciach za rozwój edukacji i samoedukacji.

Przez ostatnie kilka tysięcy lat, ludzie poddali się brutalnej hodowli, infiltracji i kontrolowanemu praniu mózgu, przez edukacje osadzoną na kłamstwach i poprzez naukę posłuszeństwa, wobec władzy i fałszywych autorytetów. 

Proponowane działania i rozwiązania, dla osób, które poradziły sobie z problemem zależności od systemu (http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/04/odkrycie-prawdziwych-podstawowych.html) : 

– Fundamentem wiedzy u dorosłych, jak i u dzieci, jest obserwacja prowadząca do logicznych rozwiązań. 

To obserwacja, relacji między rzeczami, ludźmi, zwierzętami, prowadzi do konkretnych celów, rozwiązań i wniosków. 

Wszystko, w procesie obserwacji ma znaczenie : rozmiar, kolor, zapach, faktura … 

– Fundamentem relacji, jest reakcja na różne formy informacji. 

Informacja, musi zawierać sedno przekazu bez przekazów ukrytych, bowiem te, prowadzą do kłamstwa, niedopowiedzeń i przeinaczeń. 

Drogie panie, panowie, politycy, księża … Tylko prawda, jest strukturą porozumienia, na tym poziomie rozwoju, nie znamy pojęcia telepatii i wyławiania ukrytych intencji. Ucz dzieci jasnego przekazu i odbioru informacji.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

– Złożoność problemu, polega na niedostosowaniu przekazywanej wiedzy w stosunku do zasobów posiadanych słów. 

Dlatego język techniczny, slang zawodowy, jest kłamstwem, ograniczającym dostęp do wiedzy osobom niepożądanym, nie posiadającym nie tyle, co umiejętności, a licencji dostarczonej przez monopol państwa.  

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

– Złożoność problemu, musi być rozwiązana przez logiczne opracowanie, mogące być umiejscowienie we właściwym miejscu ludzkiej psychiki. 

I, nie mamy tu ograniczeń wiekowych, ograniczeń zawodowych, językowych, pozostaje tylko problem logicznego wyłożenia problemu za pomocą różnych form komunikacji. 

– Społeczeństwo kontrolowane przez strażników, nie pyta dzieci i dorosłych, o samorozwój własnej osobowości, ale rozwija umiejętności podejmowania autonomicznych decyzji, wpływających na późniejszy zysk zatrudniającej cię firmy, wykorzystujących cię fałszywych autorytetów i instytucji … 

Nie ma tu mowy, o myśleniu autonomicznym, ale o ujednoliconym sposobie standardowego „myślenia” przygotowywanego, przez szkoły uniwersytety, korporacje, urzędy, w celu hodowli wykwalifikowanych, nie myślących niewolników, dostosowanych do wymogów władzy, która ocenia stopień – kretynizm oddania. 

Jest to, tryb postępowania administracyjnego, wyjaśniającego, postępowania odmownego … Po prostu, jest to ujednolicone działanie, dla niektórych rodzajów przestępczej działalności władzy, kształcącej sobie użytecznych służących i niewolników;

– Dziecko, nie powinno być rozpraszane poprzez tępe gry, różnic kastowych, wynikających z relacji nauczyciel – uczeń;

– Wiedza i samoedukacji, to autonomia, indywidualizm, horyzont otwarcia stawiający granice zachowaniom amoralnym przy zwiększeniu świadomości indywidualnej, potrafiącej odróżnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa, poprawność polityczną od prawdy logicznej. 

Świadomość indywidualna, to także samostanowienie, przy samoograniczeniu własnego egocentryzmu. 

– Człowiek ma trzy mózgi, i musi nad nimi sprawować pełną kontrole, poprzez wyższym wymiar duchowości i człowieczeństwa;

– Dzieci i dorośli, uczą się na różne sposoby, ale nie może być to nauka kosztem innych osób i żywych organizmów;

– Nauka, zgodna z duchowością.

Tylko to, co przylepi się do twojej duszy i nie wywołuje wyrzutów sumienia, jest prawdą. 

Jest to warunek, zdobywania prawdziwej wiedzy. Zmuszanie kogokolwiek, do przyjęcia zasad władzy i autorytetu, jest totalitarnym sposobem na wyrobienie w uczniu uległości względem pana, nauczyciela i programu nauczania, służącego interesom władzy totalitarnej. 

– Autorytarny program wymuszania i przyjmowania kłamstw : 

Zacieranie tożsamości, wrodzonego światopoglądu, przez zmuszanie do przyjmowania kłamliwej nauki i wiary (jedno i drugie jest tym samym), prowadzi do prawdziwego stwierdzenia : dlaczego, ja muszę się tego uczyć i z tym zgadzać. ?!

To pytanie, prowadzi do apatii, i logicznego stwierdzenia : nie jestem wstanie, się tego nauczyć, przymus prowadzi do depresji.

Depresja, jest spowodowana, uległością przed siłą, a to prowadzi do autoagresji i – kapitulacji.

Kapitulacja, jest akceptacją nowego porządku świata i reedukacji, a to doprowadza do braku sensu życia – wegetacji społeczna lub alienacji, i fizycznego zamknięcia.

Wszystko to, prowadzi do nałogów, rozbudowanych form chorób psychicznych, spowodowanych bólem, strachem, przemocą psychologiczną lub samobójstw i zabójstw osób, które mimo, że nie są winne tej sytuacji, ale są na tyle blisko, że stają się elementem prześladującego nas społeczeństwa wymuszającego poprawność polityczną … 

Możecie, to zgłaszać do prokuratury, każdy przypadek zatracenia, depresji jest spowodowany psychologicznym aspektem zastraszenia, kreowanym przez psychopatów opłacanych przez rząd. 

– Bunt, jest lepszy niż apatia (niekoniecznie gwałtowny bunt). Bunt jest oznaką ożywienia. Oznacza to, że ludzie zaczynają się budzić do życia poprzez proces myślowy, pamiętaj jednak, że wolność, nie ma przywódców i ideologii. A słowo, nie zawsze jest wartością, a na pewno nie jest wartością proces, przełożenie swoich pragnień, na ideologie kolejnego mesjasza, czy polityka … 

– Apatia, jest formą psychologicznej technologii, za pomocą której doprowadza się człowieka do braku wiary we własne działanie. 

Apatia, jest formą śmierci za życia, zombie demoralizuje swoją rozpadająca się dusze i popada w stan radio sterowalnej egzystencji, zależnej od nałogów, popędów, komunikatów, wyuczonych form zachowań i reakcji.  

– Społeczeństwo, jest utrzymywane jak dziecko na granicy rozwoju intelektualnego. Tak hodowane dziecko, boi się odpowiedzialności.

Ta manipulacja, oparta na apatii, nie pozwala wam sięgnąć po samostanowienie, rodzące się przez straszliwą odpowiedzialność za siebie i za państwo. 

– Wiedza szkolna, musi obejmować wiedzę użyteczną, praktyczną, pozwalającą ; wyżywić się, ubrać się i wybudować schronienie.

Wiedza, musi także obejmować wszystkie te rzeczy, które mogą w razie katastrofy przywrócić kulturę i technikę bytowania.

W innym przypadku, zwierzęta zwane ludźmi, pogrążą się w chaosie i strachu, doprowadzając rodzaj ludzki do samobójstwa i uwstecznienia.

– Wiedza, musi obejmować także wiarę w Boga (nie religie i hierarchię), logikę, wolność myśli, ciekawość opartą na samoograniczeniu – aby nikomu nie zrobić nic złego, i nie ruszać niczego, co nie jest naszą własnością, oraz nie niszczyć niczego, co jest własnością społeczną. 

Musimy, wiedzieć, czym jest pewność siebie, własna wartość i szacunek dla innych żywych istot. 

– Edukacja przemysłowa, hoduje tylko niewolników, posłusznych idei władzy i wymuszonego autorytetu. 

Edukacja przemysłowa, kreuje konflikt emocjonalny, prowadzący do niemożliwości znalezienia życiowego celu.

Jest to, celowe działanie prowadzące do braku umiejętności dokończenia budowy własnej osobowości. 

Sposób ten, nie wymaga odczłowieczania dzieci, tylko zatrzymanie człowieka, w stanie nigdy niezrealizowanych marzeń.

Spowodowane jest to, brakiem umiejętności wykształcenia dojrzałej osobowości, osobowości pełnej i scalonej. 

Projekt ten, prowadzi do efektów wywoływanych przez różne gałęzie programu MK Ultra, a wyszczególniać do zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości. 

– Dzieci, pragną wiedzy, ale tej, nie rozbudzi w nich system kształtujący dyplomowanych głupców i niewolników. Zapamiętywanie dat narodzin systemowych pseudo bohaterów i sztucznych wojen rytualnych, zapycha tylko umysł fałszywą grą.  

– Dzieci i uczniowie, są wycenieni na podstawie ilości zdobytych „przydatnych” dla systemu informacji, za pomocą których niewolnicy będą mogli w przyszłości, piętnować nieposłusznych niewolników, nie znających prawa elit do władzy.

– Rynek pracy, przystosowany jest do zjeżdżających z taśmy edukacji produktów, gotowych wtopić się w harmonogram gry, nazywanej bezproduktywną pracą, polegająca na niszczeniu człowieka przez człowieka.  

– Średni poziom iQ Logicznego, jest na granicy idiotyzmu. Jeśli człowiek wierzy w teatr i gry, zatapia się w iluzji, w której istnieje idea hierarchizacji życia społecznego, zawodowego, politycznego … Ale w żadnej iluzji, nie ma jednego : równości, prowadzącej do prawdziwej wolności.

Myślcie, bo wszyscy mistycy mają także kres swojej wytrzymałości, a przejść na drugą stronę, jest bardzo łatwo … 

Wasz intelekt, utrzymywany we śnie, nie jest wstanie zrozumieć podstawowych zagadnień kreacji nowego porządku świata … 

Błądzicie, i ciągniecie ze strachu i braku wiedzy, innych na dno, w którym sami tkwicie od dnia narodzin po dzień śmierci, choć te narodziny w piekle, nie są formą życia, lecz formą lękliwiej wegetacji …

Liga Świata

Dydymus